சான்றாவணங்கள்

1. நினைவுகள் – தன் வரலாறு – இராம. அரங்கண்ணல்
2. சுயமரியாதை சுடரொளிகள் – தொகுப்பு இறையன்
3. புகழ் மலர்கள் – பாவேந்தர் பாரதிதாசன்
4. பாவேந்தம் – த. கோவேந்தன்
5. நீதிக்கட்சி வரலாறு தொகுதி 1 & 2 – க. திருநாவுக்கரசு
6. முன்னாள் முதலமைச்சர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களின் பேச்சு முரசொலி முதல் பக்கம் 03.09.2014
7. தமிழன் இழந்த மண் – பழ. நெடுமாறன்
8. திராவிடம் தமிழர் மறுமலர்ச்சியை வளர்த்ததா வழிமாற்றியதா? – பெ. மணியரசன்
9. பாவாணர் நினைவலைகள் – தே. மணி
10. பெரியாரின் இடதுசாரி தமிழ்த்தேசியம் – சுப. வீரபாண்டியன்